Covid - 19


På Mejeriet følger vi myndighedernes generelle retningslinjer, så vores publikum kan få en god og sikker oplevelse. Skulle publikumstallet overstige, hvad Mejeriets lokaler må rumme, vil vi bestræbe os på at flytte arrangementet til større lokaler. 

OBS: Vi noterer ved hvert arrangement, hvis det flyttes, og der sendes direkte besked til billetkøberne.