Mejeriets Historie

Mejeriets Historie

Først andelsmejeri 1914-1965, dernæst vaskeri, systue og administrationsbygning for Tarm Sygehus 1968-2004, Tryllestaven fra 2008 og kulturhus Mejeriet fra 2013

Mejeriets historie

Det første private mejeri i Tarm blev bygget i 1897. I 1906 blev det omdannet til et andelsmejeri - Tarm-Foersom Andelsmejeri.
Mejeriet ekspanderede, og den oprindelige bygning blev for lille. I stedet byggede man den nuværende mejeribygning, som blev taget i brug i 1914.
Mejeriet havde en central placering i Tarm og fik i årenes løb stor betydning for byen – med Tarm Apotek og Tarm Sygehus som nærmeste naboer.


Efter mejeriets nedlæggelse i 1960'erne blev mejeribygningen brugt til teknisk afdeling, vaskeri, systue og administrationskontor for Tarm Sygehus.
Efter lukningen af administrationsafdelingen ved Tarm Sygehus stod bygningerne med undtagelse af teknisk afdeling tomme, indtil billedskolen “Tryllestaven” i sommeren 2008 lejede sig ind i en del af administrationsbygningen.
Nu opstod en ide om at skabe et kulturhus især til glæde for indbyggerne i den sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune – men også for hele kommunen i almindelighed.
Bygningen er udvendigt ført tilbage til det oprindelige udseende, og indvendigt søger vi at modernisere og optimere lokalerne i takt med, at der skaffes bidrag fra fonde og sponsorer. I 2016 blev det nye billedværksted indrettet, i 2019/20 blev salen udvidet, toilet- og adgangsforhold forbedret og et flot indgangsparti løftede "Mejeriets ansigt". Pt. er den sidste store ombygning færdig - 1. salen bliver renoveret og nye vinduer er sat i den gamle bygningsmasse.


Mejeriet er igen blevet et centralt samlingspunkt, der skaber mere liv – og dermed har stor betydning for Tarm by.
Mejeriet er mere end det – vi arbejder frivilligt for at være et kulturelt fyrtårn, der ses vidt omkring – og dermed har stor betydning for kulturlivet i kommunen.


Andelsmejerierne var i slutningen af 1800-tallet rugekasse for en ny form for forenings- og virksomhedskultur – Mejeriet er på samme måde en rugekasse for et væld af kulturelle aktiviteter – og dermed skabes et vækstlag for kulturen.

Bestyrelse, Mejeribestyrer og udvalg

Bestyrelsen:

Formand
Else Jensen
Mail: formand@mejerietitarm.dk

Næstformand
Kaj Lauritsen
Mail: naestformand@mejerietitarm.dk

Kasserer
Mogens Lauritsen
Mail: kasserer@mejerietitarm.dk

Sekretær
Else Kristine Jensen
Mail: sekretaer@mejerietitarm.dk

Øvrige medlemmer
Rasmus Vej Nørgaard
Mail: rasmus@mejerietitarm.dk

Inge Thinggaard
Mail: inge.thinggaard@mejerietitarm.dk

Kaj Brynningsen
Mail: kaj.brynningsen@mejerietitarm.dk

Mejeribestyrer
Tove Lauritsen
bestyrer@mejerietitarm.dk

Generalforsamling
Afholdt 27. marts 2023.


Udvalg
Aktivitetsudvalg

Byggeudvalg

Haveudvalg

Find vores vedtægter lige her

Årsregnskab 2022

Mission, Vision og Værdier

Mission

Mejeriet skaber rammer, der danner grobund for kulturelle fællesskaber, hvor ideer blomstrer og kultur udøves i mange facetter.

Vision

Mejeriet vil være et kulturelt fyrtårn, der skaber rammer til og understøtter et mangfoldigt udbud af kulturelle aktiviteter for alle aldersklasser.

Værdier

Fællesskab – Forskellighed – Foretagsomhed