Mission, Vision og Værdier

Mission

Hvorfor er Mejeriet her og hvad vil vi opnå:

Mejeriet skaber rammer, der danner grobund for kulturelle fællesskaber, hvor ideer blomstrer og kultur udøves i mange facetter.

Vision

Hvilken retning arbejder vi i:

Mejeriet vil være et kulturelt fyrtårn, der skaber rammer til og understøtter et mangfoldigt udbud af kulturelle aktiviteter for alle aldersklasser.

 

Værdier

Hvilke værdier, normer, traditioner arbejder vi ud fra:

Fællesskab – Forskellighed – Foretagsomhed