Mejeriets historie

Mejeriets historie

Det første mejeri i Tarm blev bygget omkring 1914.

Mejeriet ekspanderede og den oprindelige bygning blev for lille. I stedet byggede man den nuværende mejeribygning, som blev taget i brug.
Mejeriet havde en central placering i Tarm og fik i årenes løb stor betydning for byen – med Tarm Apotek og Tarm Sygehus som nærmeste naboer.

Efter mejeriets nedlæggelse i 1960´erne blev mejeribygningen brugt til teknisk afdeling, vaskeri, systue og administrationskontor for Tarm Sygehus.

Efter lukningen af administrationsafdelingen ved Tarm Sygehus stod bygningerne med undtagelse af teknisk afdeling tomme, indtil billedskolen “Tryllestaven” i sommeren 2008 lejede sig ind i en del af administrationsbygninge.
Nu opstod en ide om at skabe et kulturhus især til glæde for indbyggerne i den sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune – men også for hele kommunen i almindelighed.
Bygningen er udvendigt ført tilbage til det oprindelige udseende og indvendigt søger man, at modernisere og optimere lokalerne i takt med at der skaffes bidrag fra fonde og sponsorer.
Mejeriet vil igen komme til at være samlingspunkt – skabe mere liv – og dermed få betydning for Tarm by. Men Mejeriet skal være mere end det – vi ser for os et kulturelt fyrtårn, der ses vidt omkring – og dermed får stor betydning for kulturlivet i kommunen.

Andelsmejerierne var i slutningen af 1800-tallet rugekasse for en ny form for forenings- og virksomhedskultur – Mejeriet skal på samme måde være en rugekasse for et væld af kulturelle aktiviteter – og dermed skabe et vækstlag for kulturen.