Generalforsamlinger

Generalforsamling i Mejeriet 25.marts 2019 kl. 20.00

Dagsorden 

 1. Velkomst ved formand Eva Sønderby Jepsen
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens årsberetning
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 6. Fremlæggelse af indeværende årsbudget til orientering
 7. Indkomne forslag
 8. Valg/genvalg til bestyrelsen (lige år 2 medlemmer, ulige år 3 medlemmer)
 9. Valg af en suppleant
 10. Valg af revisorer
 11. Valg af en revisorsuppleant
 12. Evt.