Bestyrelse, Mejeribestyrer og udvalg

Bestyrelse og Mejeribestyrer

Formand
Eva Sønderby Jepsen
Mail: evasoenderby@gmail.com

Kasserer
Svend Pedersen
Mail: aadumvej2@gmail.com

Sekretær
Bente Larsen
Mail: bentelarsen53@gmail.com

Øvrige medlemmer
Kaj Lauritsen
Mail: kajlauritsen@gmail.com

Lene Hansen
Mail: lene@hdahl.dk

Mejeribestyrer
Tove Lauritsen
tove@tovelauritsen.dk

Udvalg

Aktivitetsudvalg

Byggeudvalg

Haveudvalg